ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาข้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

rice19d

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมนายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวกัณธิกานต์ ปลอดปล้อง นักวิชาการเกษตร

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนาข้าว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยนำเสนอข้าวเจ้าสายพันธุ์ซีบูกันตังPTNC08001-5 ในการขอรับรองพันธุ์ในครั้งนี้. ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว กรุงเทพฯ

ricede