ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่ลานวิทยา มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ka

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่ลานวิทยา มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนแม่ลานวิทยา มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมกันถอนกล้า เพื่อใช้ปักดำในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

kama