ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดมะกรูด มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ

krud

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดมะกรูด มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดมะกรูด มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมกันถอนกล้า เพื่อใช้ปักดำในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

krud22