ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม

yim

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านชะเมา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เกษตรรับบริการ ๔๘ ราย

yim23