ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมะกรูด ปักดำข้าวซีบูกันตัง

wat23

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมะกรูด ปักดำข้าวซีบูกันตัง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมะกรูด ปักดำข้าวซีบูกันตัง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ณ แปลงนาโรงเรียนวัดมะกรูด อ.มะกรูด จ.ปัตตานี

wat