ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ที่ถูกต้องเหมาะสม

satun 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ที่ถูกต้องเหมาะสม

วันที่ 10 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอท่าแพ จ.สตูล ได้อธิบายเทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ที่ถูกต้องเหมาะสม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

satunn