ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่อง ๑๑

new

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่อง ๑๑ 

13 มกราคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายกฤษณะ ศิริรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ น.ส.นลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์นักข่าวจากช่อง 11 หรือช่อง NBT ช่องข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ภารกิจงานวิจัยและพัฒนาข้าว งานผลิตเมล็ดพันธุ์ งานในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนภารกิจงานส่งเสริมฯที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีรับผิดชอบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

neww