ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

mouse  

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ออกหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดนิคมสถิตย์ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีเกษตรกรมาใช้บริการ ๖๕ ราย

mousee