วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายสมบูณณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม ณ  หมู่ที่ ๒ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 

woterptn