ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามตรวจแปลงนาสาธิตการปลูกข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน

mual 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามตรวจแปลงนาสาธิตการปลูกข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน

วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายชัยวัธน์ แก้วแสงอ่อน พนักงานการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามตรวจแปลงนาสาธิตการปลูกข้าว กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา ปี 2560 ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา และโรงเรียนวัดมะกรูดพบว่าที่โรงเรียนแม่ลานวิทยา มีศัตรูข้าวระบาด คือ แมลงดำหนาม หนอนห่อใบข้าว และหนอนกอข้าว ในการนี้ได้แนะนำวิธีกำจัดแมลงศัตรูข้าวดังกล่าวด้วย

ricee