ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายกลุ่ม (ICS)"

read 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายกลุ่ม (ICS)"

วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายกลุ่ม (ICS)" แก่เกษตรกร 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มเกษตรกร ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ผู้เข้าอบรม 22 คน
- กลุ่มเกษตรกร ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ผู้เข้าอบรม 13 คน
- กลุ่มเกษตรกร ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ผู้เข้าอบรม 20 คน

readd