ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงต้นแบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

big 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงต้นแบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๘

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงต้นแบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 8 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา

big22