ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

patani2 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มีเกษตรกรมาใช้บริการ 86 ราย

pattani02