ศูนย์วิจัยข้าวป้ตตานี นำเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาทดสอบวิธีการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าว

vepat 

ศูนย์วิจัยข้าวป้ตตานี นำเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาทดสอบวิธีการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าว 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนางสาว นลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้นำเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาทดสอบวิธีการฉีดเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อการตายของแมลงศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ming02