ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

narangtani

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายกฤษณะ ศิริรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้ร่วมจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าวจังหวัดปัตตานี ปี 2560 รุ่นที่ 1 - 3 ประกอบด้วยเกษตรกรจากอำเภอเมือง ปะนาเระ มายอ ไม้แก่น กะพ้อ ทุ่งยางแดง ยะรัง ยะหริ่ง หนองจิก แม่ลาน และโคกโพธิ์ รวมทั้งหมด 1,015 ราย ซึ่งมี นางสาวรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมฯ และนายสมบูรณ์ สุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตและอารักขาข้าว มีวิทยากรจากกรมการข้าว นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และนักวิชาการจากสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี ร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่เกษตรกร พร้อมมอบปัจจัยการผลิต คือ ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 25 กิโลกรัม/ไร่ รวมทั้งหมด 125,000 กิโลกรัม ณ โรงแรมเซาท์เทรินวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี

narangpata