ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

manop

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายมานพ มูนะ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ณ ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

manop15