ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

ging

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

วันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนางสาวจุฑามาศ เกียรติอุปถัมภ์ พนักงานประจำสำนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เดินทางไปมอบถุงบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม จำนวน 20,000 ถุง เเละติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ณ ต.เกาะสะท้อน เเละ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ging15