ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมเวทีชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2560 (นาแปลงใหญ่)

vete

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดกิจกรรมเวทีชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2560 (นาแปลงใหญ่)

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเวทีชุมชนของสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ ปี 2560 (นาแปลงใหญ่) ในพื้นที่ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เเละ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีเกษตรกรกรเข้าร่วม 100 ราย

vete16