ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพัฒนาจัดฐานเรียนรู้

 sit22

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพัฒนาจัดฐานเรียนรู้

วันที่ 22 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพัฒนาจัดฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

sit