ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ครั้งที่ 1/2560

boon

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ครั้งที่ 1/2560 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พล.ต.นิพนธ์ รองสวัสดิ์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ระยัง จ.ปัตตานี

boon23