ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ออกสำรวจศัตรูข้าว โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว

warning 

วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกสำรวจศัตรูข้าว

โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ณ อ.แม่ลาน อ.หนองจิก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และ อ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งข้าวอยู่ในช่วงกำลังเก็บเกี่ยว และพบแมลงสิงจำนวนมาก ที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และพบว่าที่อำเภอตากใบ หลังจากประสบภัยน้ำท่วมครั้งก่อนและแมลงสิงเข้าทำลายหลังน้ำท่วมในระยะสร้างน้ำนม ทำให้ข้าวที่ออกรวงไม่สมบูรณ์เสียหายบริเวณกว้าง

warning24