ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

smile 

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที 24 มีนาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดย นายณัฏฐะชัย รัตนไพบูลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการความรู้ด้านวิชาการการผลิตข้าว และสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เกษตรการมารับบริการ 56 ราย

smile24