ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

vit

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ณ โรงแรมลอฟต์มาเนีย บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.ชุมพร

vit29