ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ครั้งที่ 1

rai30

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ พื้นเมืองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ภาคใต้โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมกับ เกษตรอำเภอควนกาหลง เกษตรตำบลอำเภอท่าแพ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานฝึกอบรม เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

rai2930