ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเดินหน้าประเทศไทยงานวิจัยด้านพืช

yingg

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเดินหน้าประเทศไทยงานวิจัยด้านพืช

วันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นางสาวนลินพร ยิ้มน้อย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเดินหน้าประเทศไทยงานวิจัยด้านพืช ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ying34