ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี ๒๕๕๙

ricesit

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี ๒๕๕๙

วันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และนายอภิสิทธิ์ มุกดารัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูนาปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่