ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวเเละการเป็นวิทยากร

ricebig

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวเเละการเป็นวิทยากร หลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวและการวิทยากร

วันที่ 5 - 7 เมษายน 2560 นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มอบหมายให้นายธิติวัฒน์ ดำรัตนา นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน หลักสูตรความรู้ด้านวิชาการข้าวเเละการเป็นวิทยากร เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ โรงเเรมไมด้า ทวารวดี เเกรนด์ นครปฐม

ricebig5