ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดประชุมกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี ( GAP Seed)

gapseed

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดประชุมกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี ( GAP Seed) 

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยนายวรวิทย์ เพชรทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมจัดประชุมกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี ( GAP Seed) และการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 ปี 2560 ให้แก่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคอกกระบือ ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 12 ราย

gapseed5