Display # 
Title Author Hits
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ข้าว จำนวน ๒ เครื่อง Written by ptn_rrc 21
โครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จำนวน ๒๘,๐๐๐ กิโลกรัม Written by ptn_rrc 27
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแห้งติดรถไถเดินตาม Written by ptn_rrc 24
โครงการจัดจ้างเหมาทาสีบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ หลัง Written by ptn_rrc 31
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Written by ptn_rrc 40
โครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม Written by ptn_rrc 56
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบพกพา จำนวน ๙ เครื่อง Written by ptn_rrc 84
โครงการจัดซื้อโหลแก้วดูดความชื้น จำนวน ๑๐ ชุด Written by ptn_rrc 53
โครงการจัดซื้อตู้เย็นสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๓ ตู้ Written by ptn_rrc 67
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม จำนวน ๒ ป้อม Written by ptn_rrc 60