สถานที่ตั้งและติดต่อ

ptn633 

ptn rrc2 map

สถานที่ตั้ง 

ที่อยู่   :    128  หมูที่7  ต.มะกรูด  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  94120  อยู่ติดกับถนนสายโคกโพธิ์ - ปัตตานี    ห่างจากตัวอำเภอโคกโพธิ์  6  กิโลเมตร   ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี  20  กิโลเมตร    และห่างจากจังหวัดยะลา  38   กิโลเมตร 

อาณาเขตจังหวัดปัตตานี 

          ทิศเหนือจดจังหวัดสงขลา  และอ่าวไทย      ทิศใต้จดจังหวัดนราธิวาส  และยะลา

          ทิศตะวันออกจดทะเลหลวง และอ่าวไทย     ทิศตะวันตกจดจังหวัดยะลา และสงขลา         

   

ptn-rrc.ricethailand.go.th   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี128/1 หมู่ที่ 7 

ตำบลมะกรูด   

อำเภอโคกโพธิ์

จังหวัดปัตตานี 

Address: 94120     

Telephone: โทรศัพท์ ( TEL ) : 0 7341 5989

Fax: โทรสาร ( FAX ) : 0 7341 5989

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.