เรื่องน่ารู้..ฅนข้าว "ปลายด้ามขวาน"


ข้าวนาปรัง

ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-06-14 09:53:06

อ่านต่อ...

วันข้าวและข้าวนาแห่งชาติ​

ฉบับพิเศษ เดือนมิถุนายน 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-06-02 14:01:06

อ่านต่อ...

โรคใบ​จุด​สีน้ำตาล

ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-06-02 13:53:53

อ่านต่อ...

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของฝดรคติดเชขื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-06-02 13:47:59

อ่านต่อ...

เตือนภัย...โรคข้าวในระยะกล้า

ฉบับที่ 4 เดือนพฤษภาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 15:03:50

อ่านต่อ...

การปลูกพืชหลังนา

ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 15:03:04

อ่านต่อ...

การจัดการฟางและตอซัง

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 15:02:18

อ่านต่อ...

วันพืชมงคล

ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 15:01:45

อ่านต่อ...

ผู่้ประกันตนมาตรา 40

ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:58:57

อ่านต่อ...

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:58:15

อ่านต่อ...

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว

ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:57:35

อ่านต่อ...

ข้าวเจ้าพันธุ์ซีบูกันตัง 5

ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:56:49

อ่านต่อ...