เรื่องน่ารู้..ฅนข้าว "ปลายด้ามขวาน"


การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน

ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:53:30

อ่านต่อ...

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:43:54

อ่านต่อ...

ข้าวเจ้าสายพันธุ์มะจานู 69

ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:27:10

อ่านต่อ...