ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

ติดตามผลการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:35:12

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:21:46

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:45:20

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:42:07

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:33:47

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

การประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:53:30

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:43:48

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:37:05

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:18:44

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อบรมการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้ เเละระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:14:14

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการประเมิน ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 8/2564

ระบบการผลิตข้าว GAP

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:11:37

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและเก็บข้อมูลปัญหาพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

พื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:08:30

อ่านต่อ...