ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:49:07

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 และสาธิตการใช้โดรนพ่นปุ๋ยในแปลงนาข้าว

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:46:27

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:35:19

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:32:37

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 และเก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองมาทดลองปลูก

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:29:33

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

ติดตามผลการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:35:12

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:21:46

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:45:20

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:42:07

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:33:47

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

การประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:53:30

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:43:48

อ่านต่อ...