ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:37:05

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:18:44

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อบรมการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้ เเละระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์เเท้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:14:14

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการประเมิน ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 8/2564

ระบบการผลิตข้าว GAP

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:11:37

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและเก็บข้อมูลปัญหาพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

พื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:08:30

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ติดตามผลการดำเนินงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:06:16

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่ไวต่อช่วงแสงฤดูนาปรัง 2564 และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ฤดูนาปี 2564/65

ข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:02:22

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 14:07:30

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและวางแผนทำแปลงทดสอบในพื้นที่ที่น้ำทะเลลุกล้ำในนาข้าว

พื้นที่ที่น้ำทะเลลุกล้ำในนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 14:03:43

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:53:20

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และส่งมอบปัจจัยการผลิต ฤดูนาปี 2564/65

ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:48:52

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามให้คำแนะนำการทำแปลงเรียนรู้ และชี้แจงวิธีการขอตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP (รายเดี่ยว)

การขอตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP (รายเดี่ยว)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-16 13:46:55

อ่านต่อ...