ข่าวกิจกรรม


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมสรุปโครงการ การจัดทำศักยภาพการผลิตข้าวของพื้นที่นาร้างในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

จัดประชุมสรุปโครงการ การจัดทำศักยภาพการผลิตข้าวของพื้นที่นาร้าง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 16:12:56

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 15:49:21

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามแปลง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

ติดตามแปลงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 15:37:03

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ภายใต้ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 15:12:14

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:54:50

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนกิจกรรมฟื้นฟูนาร้างชุมชนบ้านกลางสู่การทำนาข้าวคุณภาพ

ร่วมประชุมการจัดทำแผนกิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 14:27:27

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

จัดเวทีชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-05-21 13:27:25

อ่านต่อ...