แปลงใหญ่ข้าว


คู่มือแปลงใหญ่

คู่มือการดำเนินงานแปลงใหญ่ปี 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 16:48:27    96     16 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 11:26:50    82     9 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบเดี่ยว

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 11:25:31    80     7 

ใบสมัครแปลงใหญ่

ใบสมัครแปลงใหญ่

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 11:24:08    96     12