แปลงใหญ่ข้าว


คู่มือแปลงใหญ่

คู่มือการดำเนินงานแปลงใหญ่ปี 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 16:48:27    46     13 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 11:26:50    37     8 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบเดี่ยว

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 11:25:31    34     7 

ใบสมัครแปลงใหญ่

ใบสมัครแปลงใหญ่

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 11:24:08    41     10