ศูนย์บริการชาวนา


พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

นิทรรศการข้าวชายแดนใต้

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 16:34:46    29     44 

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

นิทรรศการข้าวชายแดนใต้

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 16:33:55    18     4 

สารสกัดสะเดา

นิทรรศการข้าวชายแดนใต้

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 16:33:06    15     2 

โรค แมลงและวัชพืช

นิทรรศการข้าวชายแดนใต้

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   2021-05-23 16:25:35    19     35