ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

ติดตามผลการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:35:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:21:46

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:45:20

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:42:07

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:33:47

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

การประชุมผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:53:30

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:43:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 11:37:05

อ่านต่อ...
Sample project image

หนอนห่อใบข้าว

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-09-01 16:08:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:47:33

อ่านต่อ...
Sample project image

วัคซีนป้องกันโควิด-19

ฉบับพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:36:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าว Q

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:29:32

อ่านต่อ...
Sample project image

นกปากห่าง

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:22:24

อ่านต่อ...
Sample project image

องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าว

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:10:32

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตรค่ารักษาพยาบาลในช่วงโควิด 19

ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:07:25

อ่านต่อ...
Sample project image

วัชพืชสำคัญในนาข้าว

ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-23 14:34:53

อ่านต่อ...

บริการประชาชน


การรับรองพันธุ์ข้าว


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้มีการรับรองพันธุ์ข้าวจำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่
พันธุ์ลูกแดงปัตตานี 

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 160 เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาลแดงเข้ม ปริมาณอมิโลสปานกลาง 25 % คุณภาพการสีดี  คุณภาพหุงต้มข้าวสุกนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ สัปดาห์
ผลผลิต  ประมาณ 418 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์  กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
ลักษณะเด่น 
     1. ทนต่อสภาพดินเค็มและดินเปรี้ยวได้ดี
     2. ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้
 พันธุ์เล็บนกปัตตานี

    ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 170 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกุมภาพันธ์ คอรวงยาว รวงยาวแน่น ระแง้ถี่ เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด ปริมาณอมิโลสปานกลาง 26 % ท้องไข่ปานกลาง คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
ผลผลิต 480 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
ลักษณะเด่น
     1. คุณภาพการสี และหุงต้มดี
     2. แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความนุ่มเหนียว

พันธุ์ช่อลุง 97  

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 197 เซนติเมตร  วันออกดอกปลายเดือนมกราคม รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 35.2 เซนติเมตร ข้าวเปลือกสีเหลืองยาว รูปร่างเมล็ดเรียว ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 22.52 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือก 10.61 กิโลกรัมต่อถัง ปริมาณอมิโลสปานกลาง (23.9%) ท้องไข่ปานกลาง คุณภาพการสีดี ลักษณะข้าวสวย ผิวค่อนข้างมัน การเกาะตัวค่อนข้างเหนียว เนื้อสัมผัสนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห์
ผลผลิต  564  กิโลกรัมต่อไร่ 
การรับรองพันธุ์   กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่  28 กันยายน 2553
ลักษณะเด่น
     1. มีคอรวงยาวเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวด้วยแกระซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน
     2. คุณภาพเมล็ดดี  คุณภาพการสีดี  คุณภาพการหุงต้มข้าวสุกร่วน  ค่อนข้างนุ่ม  ตรงกับรสนิยม ในการบริโภคข้าวของประชากรในพื้นที่

พันธุ์เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง ออกดอกปลายเดือนมกราคม ทรงกอตั้งความสูงประมาณ 135 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 28.5 เซนติเมตร เมล็ดเกาะกันเป็นกลุ่มบนระแง้ กลุ่มละ 24 เมล็ด ส่วนใหญ่มี 3 เมล็ด ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีม่วงดำ  รูปร่างเมล็ดค่อนข้าง ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด  หนัก 34.59 กรัม  น้ำหนักข้าวเปลือก 10.38 กิโลกรัมต่อถัง คุณภาพการสีปานกลาง  ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
ผลผลิต  363 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์   กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่  27 กันยายน 2554
ลักษณะเด่น
     1. เป็นข้าวเหนียวดำพื้นเมือง  เมื่อนึ่งสุกมีลักษณะอ่อนนุ่มที่ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้นิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอาหารเสริมหรืออาหารว่างและใช้ในงานบุญประเพณี  ทำให้มีราคาจำหน่ายสูงกว่าข้าวทั่วไป
     2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  โดยมีวิตามินบี 1  วิตามินบี 3  วิตามินบี และวิตามินอี

พันธุ์หอมกระดังงา 59

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ความสูง 159 เซนติเมตร วันเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนมีนาคม เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีแดง คุณภาพการสีปานกลาง ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 20.8 กรัม และน้ำหนักต่อถังเท่ากับ 11.9 กิโลกรัม ปริมาณอมิโลสปานกลาง 22.7%  อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยืดตัวของข้าวสุกปกติ ลักษณะข้าวสวยค่อนข้างร่วนและนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
ผลผลิต 390 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์   กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
ลักษณะเด่น
     1. เป็นพันธุ์ข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกนุ่มเล็กน้อย ส่วนข้าวซ้อมมือเมื่อ หุงสุกมีความนุ่ม
     2. มีปริมาณธาตุแคลเซียมในข้าวกล้องสูงกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น และมีปริมาณไฟเตทต่ำกว่าข้าวสายพันธุ์อื่น

พันธุ์ซีบูกันตัง 5 

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน ลักษณะทรงกอตั้ง  ความสูงของลำต้น 108.4 เซนติเมตร คอรวงสั้น  ลักษณะรวงแน่นปานกลาง จำนวนรวงต่อกอ 12 รวง ข้าวเปลือกสีน้ำตาล ข้าวกล้องสีขาว  รูปร่างเมล็ดปานกลาง ท้องไข่น้อย น้ำหนักข้าวเปลือก 18.5 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด น้ำหนักต่อถังเท่ากับ 12.1 กิโลกรัม คุณภาพการสีดี ปริมาณอมิโลส  27.2  เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง  ค่าความคงตัวแป้งสุกปานกลาง ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ  5  สัปดาห์
ผลผลิต 616 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์   กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ลักษณะเด่น
     1. เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สามารปลูกได้ ตลอดทั้งปี และให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย  616  กิโลกรัมต่อไร่ 
     2. เป็นพันธุ์บริสุทธิ์  ไม่มีการปะปนพันธุ์ ความสูงต่ำของลำต้นสม่ำเสมอ สุกแก่พร้อมกัน  เมื่อนำมาหุงสุก  มีความร่วนแข็งมากกว่าพันธุ์ซีบูกันตังท้องถิ่น เกษตรกรจึงชอบมากกว่าทั้งลักษณะทางการเกษตร ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวหุงสุก
     3. อมิโลสสูง (27.2 เปอร์เซ็นต์) ข้าวสุกร่วนแข็งเล็กน้อย อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง ค่าความคงตัวแป้งสุกปานกลาง ตรงกับความนิยมการบริโภคของคนไทยมุสลิม ที่ชอบใช้มือเปิบข้าวแทนการใช้ช้อน

พันธุ์มะจานู 69

         ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีลักษณะทรงกอตั้ง  ลำต้นค่อนข้างแข็ง ต้นสูงประมาณ 180  เซนติเมตร  อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 23-28 มกราคม คอรวงยาว จำนวนรวงต่อกอ 10 รวง เปลือกเมล็ดสีฟาง รวงยาว 40.6 เซนติเมตร รูปร่างเมล็ดเรียว ท้องไข่น้อย ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 22.10 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือก 11.98 กิโลกรัมต่อถัง มีปริมาณอมิโลส 27.20 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะข้าวสวยมันเล็กน้อย การเกาะตัวของข้าวสุกไม่เหนียว-ไม่ร่วน ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ  5  สัปดาห์         
ผลผลิต
ผลผลิต 497 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์   กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
ลักษณะเด่น
     1. ข้าวสุกไม่เหนียว-ไม่ร่วน ตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ที่ชอบใช้มือเปิบข้าวแทนการใช้ช้อน
     2. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย  497  กิโลกรัมต่อไร่ 
     3. ลำต้นค่อนข้างแข็ง รวงยาว และคุณภาพการสีดีมาก 


คลังความรู้


ประกาศ
รับสมัครงาน

ลิงค์ที่น่าสนใจ