ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:49:07

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 และสาธิตการใช้โดรนพ่นปุ๋ยในแปลงนาข้าว

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:46:27

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

ติดตามและสนับสนุนปุ๋ยพื้นที่ที่น้ำทะเลรุกล้ำในนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:35:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:32:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 และเก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองมาทดลองปลูก

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-10-10 22:29:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

ติดตามผลการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:35:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:21:46

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โครงการยกระดับแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 13:45:20

อ่านต่อ...
Sample project image

หนอนห่อใบข้าว

ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-09-01 16:08:08

อ่านต่อ...
Sample project image

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-19 10:47:33

อ่านต่อ...
Sample project image

วัคซีนป้องกันโควิด-19

ฉบับพิเศษ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:36:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าว Q

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:29:32

อ่านต่อ...
Sample project image

นกปากห่าง

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:22:24

อ่านต่อ...
Sample project image

องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าว

ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:10:32

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตรค่ารักษาพยาบาลในช่วงโควิด 19

ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-08-17 14:07:25

อ่านต่อ...
Sample project image

วัชพืชสำคัญในนาข้าว

ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2021-07-23 14:34:53

อ่านต่อ...

บริการประชาชน


การสัมมนาวิชาการ


เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การสัมมนาวิชาการ "DISRUPTIVE CHANGE เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"
#Disruptive #Change #Resilience #Adaptive #WayForward วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 13.00 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting (
Meeting ID : 546 521 1032 Passcode : 195879)   
หรือทาง Facebook Live : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน หรือ Agricultural Economics Society of Thailand
โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การรับรองพันธุ์ข้าว


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้มีการรับรองพันธุ์ข้าวจำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่
พันธุ์ลูกแดงปัตตานี 

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 160 เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาลแดงเข้ม ปริมาณอมิโลสปานกลาง 25 % คุณภาพการสีดี  คุณภาพหุงต้มข้าวสุกนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ สัปดาห์
ผลผลิต  ประมาณ 418 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์  กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
ลักษณะเด่น 
     1. ทนต่อสภาพดินเค็มและดินเปรี้ยวได้ดี
     2. ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้
 พันธุ์เล็บนกปัตตานี

    ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 170 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกุมภาพันธ์ คอรวงยาว รวงยาวแน่น ระแง้ถี่ เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด ปริมาณอมิโลสปานกลาง 26 % ท้องไข่ปานกลาง คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
ผลผลิต 480 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
ลักษณะเด่น
     1. คุณภาพการสี และหุงต้มดี
     2. แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความนุ่มเหนียว

พันธุ์ช่อลุง 97  

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 197 เซนติเมตร  วันออกดอกปลายเดือนมกราคม รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 35.2 เซนติเมตร ข้าวเปลือกสีเหลืองยาว รูปร่างเมล็ดเรียว ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 22.52 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือก 10.61 กิโลกรัมต่อถัง ปริมาณอมิโลสปานกลาง (23.9%) ท้องไข่ปานกลาง คุณภาพการสีดี ลักษณะข้าวสวย ผิวค่อนข้างมัน การเกาะตัวค่อนข้างเหนียว เนื้อสัมผัสนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห์
ผลผลิต  564  กิโลกรัมต่อไร่ 
การรับรองพันธุ์   กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่  28 กันยายน 2553
ลักษณะเด่น
     1. มีคอรวงยาวเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวด้วยแกระซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน
     2. คุณภาพเมล็ดดี  คุณภาพการสีดี  คุณภาพการหุงต้มข้าวสุกร่วน  ค่อนข้างนุ่ม  ตรงกับรสนิยม ในการบริโภคข้าวของประชากรในพื้นที่

พันธุ์เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49