ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี “มอบปัจจัยการผลิต” โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565

มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-03 10:10:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-03 10:07:24

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี

ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 11:16:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงาน “วันข้าวและชาวนา” ประจำปี 2565

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 11:13:57

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์พร้อมทั้งสาธิตการปักดำโดยใช้รถปักดำแบบเดินตาม

สาธิตการปักดำโดยใช้รถปักดำแบบเดินตาม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 11:11:05

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการจัดงานเนื่องใน “วันข้าวและชาวนา”

ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:50:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมการสัมมนา “การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว”

“การปรับแนวทางวิจัยพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์กรมการข้าว”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:47:11

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และสินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom (ระบบ Vodeo Conference)

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี วันที่ 2022-08-02 10:43:46

อ่านต่อ...

การสัมมนาวิชาการ


การรับรองพันธุ์ข้าว


ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้มีการรับรองพันธุ์ข้าวจำนวน 7 พันธุ์ ได้แก่
พันธุ์ลูกแดงปัตตานี 

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 160 เซนติเมตร เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาลแดงเข้ม ปริมาณอมิโลสปานกลาง 25 % คุณภาพการสีดี  คุณภาพหุงต้มข้าวสุกนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ สัปดาห์
ผลผลิต  ประมาณ 418 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์  กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
ลักษณะเด่น 
     1. ทนต่อสภาพดินเค็มและดินเปรี้ยวได้ดี
     2. ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้
 พันธุ์เล็บนกปัตตานี

    ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 170 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกุมภาพันธ์ คอรวงยาว รวงยาวแน่น ระแง้ถี่ เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด ปริมาณอมิโลสปานกลาง 26 % ท้องไข่ปานกลาง คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
ผลผลิต 480 กิโลกรัมต่อไร่
การรับรองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2537
ลักษณะเด่น
     1. คุณภาพการสี และหุงต้มดี
     2. แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความนุ่มเหนียว

พันธุ์ช่อลุง 97  

ลักษณะประจำพันธุ์ เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 197 เซนติเมตร  วันออกดอกปลายเดือนมกราคม รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 35.2 เซนติเมตร ข้าวเปลือกสีเหลืองยาว รูปร่างเมล็ดเรียว ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 22.52 กรัม น้ำหนักข้าวเปลือก 10.61 กิโลกรัมต่อถัง ปริมาณอมิโลสปานกลาง (23.9%) ท้องไข่ปานกลาง คุณภาพการสีดี ลักษณะข้าวสวย ผิวค่อนข้างมัน การเกาะตัวค่อนข้างเหนียว เนื้อสัมผัสนุ่ม ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห์
ผลผลิต  564  กิโลกรัมต่อไร่ 
การรับรองพันธุ์   กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่  28 กันยายน 2553
ลักษณะเด่น
     1. มีคอรวงยาวเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวด้วยแกระซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน
     2. คุณภาพเมล็ดดี  คุณภาพการสีดี  คุณภาพการหุงต้มข้าวสุกร่วน  ค่อนข้างนุ่ม  ตรงกับรสนิยม ในการบริโภคข้าวของประชากรในพื้นที่

พันธุ์เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49