ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด


    ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

     วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
  • กลุ่มเเปลงใหญ่ข้าว ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
      
  • กลุ่มเเปลงใหญ่ข้าว ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

        

         วันที่ 18 สิงหาคม 2564  ติดตามกลุ่มเเปลงใหญ่ข้าว ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี