ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564


    ติดตามผลการดำเนินงานแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564

     วันที่ 17 สิงหาคม 2564​ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง 5 ฤดูนาปรัง 2564​ ขณะนี้ข้าวอยู่ในระยะแตกกอ โดยพบว่ามีหนอนห่อใบข้าว เข้าทำลาย​บางส่วน เบื้องต้นได้ให้คำแนะนํา​ในการกำจัดศัตรู​ข้าวเรียบร้อย​แล้ว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเข้าร่วมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ​การลดต้นทุน​การผลิตข้าวพันธุ์ซีบูกันตัง 5 และการคัดเลือก​เมล็ดพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์​คุณ​ภาพ​ดี แก่ครูโรงเรียนบ้านทำเนียบและกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่ดังกล่าว​ ณ โรงเรียนบ้านทำเนียบ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส