ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด


    ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

          วันที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามการส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตร ได้แก่ รถเกี่ยวนวด 1 คัน และรถเเทรกเตอร์ 1 คัน พร้อมอุปกรณ์เสริม ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมี นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำเภอกะพ้อ ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี