ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 และสาธิตการใช้โดรนพ่นปุ๋ยในแปลงนาข้าว


    ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 และสาธิตการใช้โดรนพ่นปุ๋ยในแปลงนาข้าว

วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตร และบริษัท ไมโคร กรีน อินโนเวชั่น จำกัด ได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งโดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลา ลดแรงงานในการทำงาน บริษัท ไมโคร กรีนฯ สาธิต พร้อมทั้งให้บริการใช้โดรนพ่นปุ๋ยในแปลงนาข้าว บนพื้นที่ จำนวน 200 ไร่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  โดยพื้นที่ปลูกข้าว 10 ไร่ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ค่าใช้จ่าย 150 บาท/ไร่ (โดรนและปุ๋ย) สำหรับสูตรปุ๋ยที่ใช้ในการพ่นคือ 0 – 10 – 14 + แมกนีเซียม (ซึ่งเหมาะกับข้าวในระยะตั้งท้องและกำลังออกดอก) อัตราส่วนการผสมปุ๋ย น้ำสะอาด 2 ลิตร ปุ๋ยน้ำสูตร 0 – 10 – 14 จำนวน 20 ซีซี และ แมกนีเซียม 30 ซีซี ต่อไร่