ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"


    ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"

   

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"

     วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสุข ไชยแดง อายุ 91 ปี เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ซึ่งเป็นบิดาของ นางนันท์นภัส ไชยบุญแก้ว  ตามนโยบายจัดสรรสวัสดิการสำหรับบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรและมีความภาคภูมิใจที่ร่วมงานกับศูนย์ฯ ภายใต้โครงการ "ด้วยรัก ห่วงใย ใจผูกพัน"  ณ วัดตันติการาม(วัดตอหลัง) หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ